Historia

Yritys on toiminut Sodankylän alueella 43 vuotta kolmen eri yrittäjän vetämänä.
Yritystoiminta on aloitettu 1978 ja omistajavaihdoksen myötä vuonna 1991 toiminta aloitettiin nimellä Y. Neitola Ky:llä. Vuonna 1994 yrityksen pääasialliseksi toimialaksi merkittiin kiinteistönhuolto ja siihen liittyvät palvelut.
Tammikuussa 2002 yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi ja nimeksi tuli Sodankylän KIINTEISTÖPALVELU Oy.

Syyskuussa 2006 tehdyllä yrityskaupalla Yrjö ja Ritva Neitola myivät Sodankylän kiinteistöpalvelu Oy:n yritystoiminnan sekä koko yrityksen osakekannan Aarne Kaltiokummulle. Hän aloitti yritystoiminnan kiinteistöhuoltotöillä sekä siihen liittyvillä muilla palveluilla. Uuden omistajan myötä yrityksen palvelut laajenivat myöskin sähköasennustoimintaan (korjaus- ja uudisrakennuskohteisiin).

1.11.2021 Tehdyllä yrityskaupalla Aarne Kaltiokumpu on myynyt koko yrityksen osakekannan ja sen myötä koko liiketoiminnan Huoltokero Oy:lle, joka on Alltime 24-konsernin tytäryhtiö. Huoltokero Oy on toiminut Pyhä-Luoston alueella kiinteistöhuoltotöissä useita vuosia. Konserniyhtiö Alltime on valtakunnallisesti merkittävä kiinteistönhuollon ammattilainen, joka toimii ympäri suomen. Toimitusjohtajan tehtävät Sodankylän Kiinteistöpalvelu Oy:ssä on ottanut vastaan Juha Vaara, joka on myös Huoltokero Oy:n toimitusjohtaja. Entisen toimitusjohtajan ja omistajan Aarne Kaltiokummun tilalle tulee uusi paikallinen huoltopäällikkö. Aarne Kaltiokumpu jatkaa yrityksessä ”mentorina” uudelle työnjohtajalle toistaiseksi.